Jacek Wole?ski

 

  Konferansjer, dziennikarz muzyczny, popularyzator muzyki, sta?y wspó?pracownik Filharmonii Zabrza?skiej, Opolskiej i Toru?skiej Orkiestry Symfonicznej.

  Opatrywa? s?owem koncerty wi?kszo?ci polskich orkiestr, w tym Filharmonii Narodowej, WOSPR, NOSPR, Sinfonii Varsovii, Orkiestry Radiowej „Amadeus”, Polskiej Orkiestry Radiowej, oraz wielu zagranicznych, jak Chicago Chamber Orchestra, Josef Lanner Orchester, Vienna Jazz Orchester, Juilliard Quintett, Wiener Kammerorchester; komentuje koncerty szeregu festiwali, jak organowe w Kluczborku, Wo?owie, Namys?owie, Ole?nicy, Zabrzu, „Muzyka i Architektura” w Toruniu, Miko?owskie Dni Muzyki; dyrektor artystyczny festiwali: ?l?ski Festiwal im. L.v.Beethovena w G?ogówku, „4 pory roku” w Kielczy, Loreta?skie Wieczory Organowe w G?ogówku, „Silesia-Pradziad” w K?dzierzynie Ko?lu; pomys?odawca i kierownik artystyczny festiwali: im. M. Brosiga w Paczkowie, C.M.von Webera w Pokoju, L?deckie Lato Muzyczne w L?dku Zdroju, „Piekarski Salon Muzyczny” w Piekarach ?l?skich, „Koncerty pod renesansowym stropem” w Tarnowskich Górach,  „Muzyczne czwartki u ?w. Jacka” w Bytomiu, Muzyczna Akademia Zdrowia w GCR „Repty”, „Muzyka w starych ko?cio?ach Miechowic”. Wykonawca partii Froscha w Zem?cie nietoperza, Feriego w Ksi??niczce czardasza i Zety w Weso?ej wdówce.

Laureat Nagrody Marsza?ka Województwa Opolskiego w roku 2010 za wybitne osi?gni?cia artystyczne. W roku 2012 uhonorowany przez ministra kultury medalem Gloria Artis.